Tầm nhìn sứ mệnh

"Tập trung mở rộng quy mô, củng cố năng lực đi đôi với đầu tư vào máy móc tự động… chính là những gì chúng tôi đang ngày đêm thực hiện. Để đến năm 2020, Anh Minh sẽ trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thi công, chế tạo cơ khí."

 

                                                                                                    Lê Tuấn Dũng